CONTACT |   TISAK |

STRUČNO KORIŠTENJE

| NOVOSTI
PHONES | GPRS | IZJAVA O PRIVATNOSTI | ODREDBE I UVJETI | TERMS OF DELIVERY | ABOUT US
© 2015 Nav4All B.V. All rights reserved. | nav4all.com

INSTALLATION
Nav4All Worldwide Mobile Phone Navigation and Tracking & Tracing

 Instalirajte Nav4All na vaš mobilni telefon*

Uključite Bluetooth GPS senzor tako da se može automatski prebaciti i na mobilni telefon odmah nakon instalacije sustava Nav4All.

Instalacija se obavlja u četiri koraka:
1. korak:
Uključite GPS senzor.
2. korak:
Otiđite na http://www.nav4all.com/install putem vašeg Internetskog preglednika i slijedite upute.
3. korak:
Nav4All se nakon učitavanja treba pokrenuti. Pratite odabir prema uputama:
a) Jezik na zaslonu
b) Glasovni jezik
c) GPS senzor
4. korak:
Nav4All se sada nalazi pod Programima.
Savjet: konzultirajte priručnik za vaš mobilni telefon o tome kako pokrenuti aplikaciju Nav4All.
To će se razlikovati od jednog mobilnog telefona do drugog.

* Ovaj priručnik pretpostavlja da znate pristupiti web stranicama. Konzultirajte priručnik vašeg mobilnog telefona.